Nuut Hier

Baie welkom.Jubilate Logo

Ons wil alle mense om ons begelei om passievolle volgelinge van Jesus te wees. Hierdie gemeente leef, dien en reik uit met vreugde, volharding en geesvervuldheid – soos Jesus dit wil. Ons brei God se koninkryk uit deur sy liefde uit te leef teenoor alle mense; deur met ons hande mekaar te bedien, mekaar toe te rus en uit te stuur om die Blye Boodskap te verkondig, om ‘n kerk te wees waar die middelpunt God en sy Woord is, en gelowiges bemagtig word om die boodskap uit te leef, om Jesus Christus (in ons) sigbaar te maak, om alle mense onvoorwaardelik vreugde, liefde, hoop en bystand te gee vir hierdie en die ewige lewe, deur die verkondiging (en uitleef) van die Lewende Woord.

Ons eredienste vind plaas op Sondae 09:00, hoek van Reaper en Wordsworth str, Benoni.

Daar is ook Tjommiekerk vir ons voorskool maats en Jubelkidz vir ons Gr1-Gr6 kinders wat terselfde-tyd die Erediens plaas vind.

Exalt Tieners kom elke Vrydag aand om 18:00 by die Gemeente Sentrum bymekaar