Bydraes en Offergawes

Vir alle en enige elektroniese bydraes kan die volgende bankbesonderhede gebruik word:

ABSA Bank.

Rek no. 408 415 3209.

Tak kode. 632 005

Jy kan ook gebruik maak van zapper deur op die volgende skakel te druk of die QR kode met jou foon te “scan”:

https://zapper.com/url/TvMz1pTMh7