Ons Personeel

Ds. Christo Nel – Leraar

Ds. Christo is getroud met Teresa en hul het drie kinders nl. Kayla, Kristen en Doan.

““If you want to go fast, go alone.  If you want to go far, go together”. Een van die belangrikste besluite wat deur die leierskap van ons gemeente geneem is, is dat wat ons ook al aanpak ons dit in span verband gaan doen.  T.E.A.M. = Together Everyone Achieves More!  ’n Span oortref die individu by verre.  Ek is oortuig dat die Here ons in Jubilaté gaan gebruik om vreesloos Jesus se hande en voete te wees onder leiding van die Heilige Gees tot eer en verheerliking van God. “

Waldo Niemandt – Diensleraar  Jeug – en Gesinsbediening

Waldo Is getroud met Arauna en hul het twee kinders nl. Joshua en Kara. Hy is werksaam in die gemeente met ons gesinsbediening wat die kleuters tot die jong volwassenis insluit.

“Ons kinders en jongmense IS ons toekoms. Net so ook is hul die groep wat God se woord die wêreld in kan vat. Dissipel hul dus en motiveer hul om God te dien op die mees effektiefste manier moontlik.”

Amour Kluever – Koördineerder/Kantoor

Amour maak seker dat dinge by die kantoor glad verloop. Sy is ook die skakel tussen die verskeie spanne wat werksaam is in die gemeente asook die beste persoon om te kontak as jy enige navrae sou hê.

Roeleyn Jacobs – Jeugmentor

Roeleyn hanteer die Laerskool maats – Jubelkidz – by die gemeente en Jubeljeug vir die Gr 7 groep. Sy is ook betrokke in LS Northmead as ‘n voltydse Jeugmentor.

“Life is a lot like surfing… when ever you get caught up in the impack-zone, you need to get right back up…because you never know what is on the other side of the wave.” – Bethany Hamilton

Werner Jacobs – Jeugmentor

Werner is ‘n jong man met ‘n hart vir tieners. Hy is ons Jeugmentor in HS Brandwag en ook die Tiener groep – Exalt – in die gemeente asook die leier by die Gr8-9 Jubeljeug groep.

“I am, because You (God) are!”

Joa van der Merwe – Jeugmentor

Joa vat voor as dit kom by ons voorskool maats. Ons Tjommie kerk is elke Sondag aan die gang. Sy is tydens die week werksaam by LS Westwood as voltydse Jeugmentor.

G.R.I.T. – Geloof, Respek, Integritiet, Trots – So pak Joa die lewe aan!

Tarina Steyl – Admin en Barmhartigheid

Tarina bestuur ons barmhartigheid spanne wat insluit die sopkombuis en kos-projekte by die gemeente.

Alicia du Plooy

Alicia is die maatskaplike werker wat fokus op ondersteuning en bemagtiging van mense wat die krisis situasies gaan in die gemeente en ook die omliggende gemeenskap.

Sam Mokobane

Sam sien om na ons terrein en help ook sommer na die voertuie omsien tydens geleenthede wat by die Gemeente Sentrum aangebied word.