Day: November 26, 2022

Diensraad

Charlotte Nieman (Musiek en Aanbidding) Amour Kleuver (Diensbaarheid) Stiaan Bester (Selgroepe) Charles van Rooyen (Selgroepe) Jan Stiglingh (Wyksgroepe)

Dagbestuur

Ds. Christo Nel (Voorsitter) Ds. Waldo Niemandt (Onder-voorsitter) Amour Kluever (Gemeentekoördineerder) Johan Nieman (Leier Ouderling/Diensverhoudinge) Kallie Scholtz (Leier