Author: Jubilate

Diensraad

Charlotte Nieman (Musiek en Aanbidding) Amour Kleuver (Diensbaarheid) Stiaan Bester (Selgroepe) Charles van Rooyen (Selgroepe) Jan Stiglingh (Wyksgroepe)

Dagbestuur

Ds. Christo Nel (Voorsitter) Ds. Waldo Niemandt (Onder-voorsitter) Amour Kluever (Gemeentekoördineerder) Johan Nieman (Leier Ouderling/Diensverhoudinge) Kallie Scholtz (Leier